Home

Plastkomponenter Sverige AB är en legotillverkare av plastkomponeter. Vi är högst professionella på vad vi gör och tummar inte på kvaliteten av tillverkningen eller materialet. Vi kan även tillhandahålla halvfabrikat i plast om så önskas. Våra kunder finns i många olika branscher, för att svara på den frågan enkelt så finns vi överallt där det finns behov av någon form av maskinkomponent i plast.

TILLVERKNING

 

I vår maskinpark står CNC svarvar och fräsar redo att ta köra igång med våra kunders plastkomponenter.

PRODUKTER

 

I vårt standardsortiment ingår PTFE slang, PTFE belaggd glasväv, PTFE tätningsband, PTFE Fett, O-ringar.

MATERIAL

 

Vi tillhandahåller halvfabrikat i olika plaster t ex PTFE, PVDF, PCTFE, POM, PA, PE, PP etc. Olika dokument erhålles efter önskemål

MATERIALVAL

 

Att välja vilken plast man ska använda kan vara svårt, som första steg kan man använda sig av Materialpyramiden.

INRIKTNING

BRANSCHER

Nedan visas ett urval av de branscher vi inriktar oss på. Vi tillverkar det kunden vill ha, efter deras ritningar. Plasten vi använder oss av vad vi kallar High-Tech plaster som klarar högre temperaturer och kemikalier, till denna grupp tillhör PTFE, PCTFE, PEEK, PVDF och konstruktionsplaster som POM, PA, PE, PP m fl.

OFFSHORE

INDSUTRI

 

Plastkomponenter till havs kräver både god planering och snabba leveranser. Inom offshore används mycket ventiler, hydraulik och pneumatik.

LIVSMEDELS-

INDUSTRI

 

Plaster inom livsmedelsindustrin, oavsett om det handlar om att förädla eller för handhavande av livsmedel, behöver vara livsmedelsgodkända. Detta för att säker-ställa att de inte är giftiga och påveka människors hälsa.

MASKIN-

TILLVERKARE

 

Plaster som används inom maskinindustrin behöver ofta klara av långvarig nötning, hög belastning och låg friktionskoefficient. Vid användning av plaster som maskin-komponenter kan man t ex uppnå lägre vikt i ett moment, lägre ljudnivå och korrosionsbeständighet.

MEDICIN- och KEMITEKNISK-

INDUSTRI

 

Plaster som används inom medicin- och kemiteknik kan behöva klara av auto-klavering och sterilisering, de ska tåla kemikalier och vara dimensionsstabila. De måste även vara livsmedelsgodkända då de kan komma i kontakt med människor.

SERVICE/UNDERHÅLL TEKNIK

 

Hos oss på Plastkomponenter tillverkas det dagligen reservdelar till olika industrier. Vi är en legotillverkare och maskin-bearbetar de plastkomponenterna ni är i behov av. Vi har även andra produkter i vårt sortiment, som t ex PTFE belaggd glasväv, PTFE flänspackning, PTFE slang.

FORDONS-

INDUSTRI

 

I dagsläget letar man efter vikt-reducerande material för fordonsindustrin. Många komponenter i fordon är tillverkade i plast, både i själva maskineriet och i inredningen. Detta ställer krav på att plastmaterialen är dimensionsstabila, temperatur-, nötnings- och slitbeständiga.

Vi har bytt namn till PLASTkomponenter Sverige AB från Fluorcarbon Plat AB

ADRESS

PLASTkomponenter Sverige AB

Stallgatan 2

234 35 Lomma

 

+46 40 419000

info@plastkomponenter.se

NYHET

Tack alla ni som intresserade er för vår verksamhet på Elmia Subcontractor 2017

den 14 - 17/11.

Copyright © All Rights Reserved